หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

       

          การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยาก อุปมาเหมือนเต่าตาบอดดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเล ทุกร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง โอกาสที่จะโผล่หัวแล้วสอดหัวเข้าไปในห่วงเล็ก ๆ ซึ่งมีชอยู่เพียงอันเดียวในมหาสมุทรนั้นยากเพียงใด โอกาสเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งกว่า
       ในเมื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากอย่างนี้ เราจึงควรศึกษาเรียนรู้ว่า
จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดมาแล้วตายฟรีไปชาติหนึ่ง
        ความจริงของชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ กฎแห่งกรรม การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ผ่องใส เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิ้น คำสอนเหล่านี้ คุณครูไม่ใหญ่ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้หยิบยกมาเทศน์สอนให้ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติตาม ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข อีกทั้งยังช่วยปิดอบายและเปิดประตูสวรรค์ได้ด้วย
        จากคำเทศน์สอนของคุณครูไม่ใหญ่ในวาระต่าง ๆ ทางทีมงานได้นำมาเรียบเรียงเป็นตอนสั้น ๆ และนำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใช้ชื่อว่า “คำสอนคุณครูไม่ใหญ่” ใน https://dhamma01.blogspot.com และได้นำเนื้อหาจากบล็อกมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการในวาระสำคัญต่าง ๆ
หวังว่า “คำสอนคุณครูไม่ใหญ่” จะเป็นยอดกัลยาณมิตรชี้ทางให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เฉกเช่นบัณฑิตนักปราชญ์หรือผู้รู้ในกาลก่อน ซึ่งอาศัยพระธรรมคำสอนเป็นแสงส่องทางชีวิต คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้มาโดยยาก

สารบัญ
บัณฑิตย่อมฝึกตน
 1. หัวใจพระบรมโพธิสัตว์....16
 2. ชนะด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี....18
 3. วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง....20
 4. มาปลูกเมตตาธรรมในใจกันเถอะ....22
 5. สั่งสมธาตุบริสุทธิ์ในตัวเรา....24
 6. อดีตที่ผิดพลาด...ลืมให้หมด....26
 7. อารมณ์ใส อย่าปล่อยให้เสีย.....28
 8. การแก้แค้นที่ถูกวิธี....30
 9. ทำตัวประดุจผ้าขี้ริ้ว....32
 10. อันตัวเรานั้น...ตายแน่ ๆ....34
 11. เจริญมรณานุสติ....36
ถอยหลังลงคลองธรรม
 12. ศีลธรรมช่วยคุ้มครองโลก....42
 13. สาเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และวิธีแก้ไข....44
 14. มาถอยหลังลงคลองกันเถอะ....46
 15. ทำไมต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนา....48
 16. พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน....54
 17. เช้า ๆ ตื่นมาใส่บาตรกันเถอะ....56
 18. วันนี้ "วันพระ"....58
 19. จุดประทีปสว่าง...ทุกวันพระ....62
 20. วิสาขบูชา....64
 21. วัดไม่ใช่วิก....70
22. คนโบราณเขาขนทรายเข้าวัดกันนะ....72
 34. อย่ารวยฟรี !....114
 35. ทำบุญใหญ่แล้วอายุสั้นจริงหรือ....116
 36. อย่าลืมทำหน้าที่กัลยาณมิตร....120
 37. เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด...122
เราเกิดมาสร้างบารมี
 38. คนเราเกิดมาทำไม....126
 39. โลกแห่งการสร้างบารมี....128
 40. ไม่ว่ารวยหรือจน...เราต่างเกิดมาสร้างบารมี...130
 41. สร้างบารมีอย่างไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง เงื่อนไข....132
 42. คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหน....134
 43. ปีใหม่นี้...เราต้องทำความดีให้ได้ทุกวัน....136
 44. จับผิดตัวเอง....138
 57. อานุภาพการเจริญพุทธานุสติ....172
 58. การแผ่เมตตาทำให้ใจเป็นสุข....174
 59. ศาสนาแห่งสันติภาพ....176
 60. สันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายใน....180
 61. สันติภาพโลกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน....182
 การบ้าน 10 ข้อ....186
 วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น....189หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3
ลำดับเรื่อง : วิชาการ 01   จำนวนหน้า 199 หน้า

ขนาดไฟล์ 98 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 98 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล