หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 188 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 188 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๘
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ ทบทวนบุญ : แล้วแต่ใครจะไขว่คว้า
๑๖ รายงานพิเศษ : วัดพระธรรมกายถวายเทียนแห่งสันติภาพนานาชาติ ๖ ประเทศ
๒๐ เคลียร์ข่าววัด : ไม่อยากทำบุญ เพราะหมดศรัทธาพระ คิดผิดหรือไม่ ?
๒๖ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๐ สร้างโลกแก้ว : โครงการอบรมธรรมทายาท นานาชาติภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ ๖
๓๔ เล่าเรื่องจริง : โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว อีกหนึ่งภารกิจตอบแทนดินแดนประสูติ
๓๘ ลูกหลวงพ่อ : เมื่อวันที่สมาธิเขย่าโลก
๔๐ ดับไฟใต้ : พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๖
๔๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๗)
๔๘ หนึ่งชีวิต หนึ่งเรื่องราว : ลาก่อนมนุษย์ป้า
๕๐ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็นคนดี ?
๖๐ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต..ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(ตอนที่ ๘)
๗๒ บทบรรณาธิการ : ตัดสินใจที่จะมีความสุขกันเถิดหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 188 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 69 หน้า

ขนาดไฟล์ 21MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 21MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร