หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 189 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๙
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ เรื่องจากปก : ของจริง...ย่อมคู่ควรกับคนจริง
๐๖ เคลียร์ข่าววัด : ทำไมต้องบวช ? แม้ไม่บวชก็บรรลุธรรมได้จริงหรือไม่ ?
๑๐ ทบทวนบุญ : หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย เนื่องในวันสมาธิโลก
๒๒ วันสำคัญ : “วันธรรมชัย” อีกหนึ่งวันดี ๆ ที่วัดพระธรรมกาย
๓๐ สร้างโลกแก้ว : ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสันติภาพ ที่แท้จริงได้ในช่วงชีวิตของเรา ?
๓๖ ลูกหลวงพ่อ : ถ้าไม่ฝึกตน จะเป็นยอดคนได้อย่างไร
๓๘ สร้างคนให้เป็นคนดี : บวชนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖
๔๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๘)
๔๘ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : พึงละ ๓ สิ่ง
๕๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : ข้อควรระวังในการทำงาน เป็นทีมคืออะไร ?
๖๐ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต..ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(ตอนที่ ๙)
๗๒ บทบรรณาธิการ : ผลร้ายจากความวิตกกังวลหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 189 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 69 หน้า

ขนาดไฟล์ 14MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร