หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 191 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 191 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๑
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ เรื่องจากปก : กฐินทาน...ผลานิสงส์ใหญ่ ที่ใครก็ไม่ควรพลาด
๐๘ ทบทวนบุญ : ๑๐ ตุลาคม ร่วม ๗ บุญใหญ่ด้วยใจกตัญญู
๒๔ สร้างคนให้เป็นคนดี : เราคือความหวังของโลกใบนี้
๓๒ ลูกหลวงพ่อ : ทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จ
๓๔ ดับไฟใต้ : พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๙
๓๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔๐)
๔๒ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๔๘ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๐ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ผู้ประพฤติธรรม
๕๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : วินัยสำคัญอย่างไร ?
๕๖ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต..ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(ตอนที่ ๑๑)
๖๘ บทบรรณาธิการ : อานุภาพของความเป็นระเบียบหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 191 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 65 หน้า

ขนาดไฟล์ 9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร