นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : ควายหนุ่มกับควายแก่

นิทานอีสป เรื่อง ควายหนุ่มกับควายแก่
ผู้แต่ง : อีสป
 

ควายหนุ่มกับควายแก่  , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables ,  aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์


     ควายหนุ่มตัวหนึ่งเห็นความแก่อีกตัวทำงานหนักทุกวัน ในขณะที่ตัวมันสุขสบาย ไม่เคยทำอะไรเลย ก็รู้สึกเวทนา มันจึงบอกความแก่ว่า "ท่านแก่ป่านนี้แล้วยังจะทำงานหนักอยู่อีก เดี๋ยวก็เหนื่อยตายพอดี ทำไมท่านไม่พักบ้างล่ะ"  "ดูข้าสิไม่เห็นต้องทำงาน ก็มีอาหารให้กิน อยู่สุขสบาย"  ควายแก่ฟังแล้วก็ทำเฉยไม่สนใจ 

     วันหนึ่งควายหนุ่มที่วัน ๆ เอาแต่กินกับนอนก็ถูกส่งไปขายที่โรงฆ่าสัตว์  เพราะเจ้าของเห็นว่าเลี้ยงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร  ความแก่จึงสอนควายหนุ่มตัวอื่น ๆ ว่า "ถ้าพวกเจ้าไม่อยากมีจุดจบแบบเจ้าควายตัวนั้น ก็จงทำงานกันต่อไป เพราะการทำงานจะทำให้เจ้ามีค่า และเจ้าก็จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว"

 

 

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

ผู้ที่อยู่อย่างมีคุณค่า ย่อมดีกว่าผู้ที่อยู่โดยไร้ประโยชน์

 

:: พุทธภาษิต ::

โย รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร. 
ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วย. 

องฺ . ฉกฺก. ๒๒/ ๔๑๗

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป