นึกถึงบุญได้...ได้บุญมาก

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

นึกถึงบุญได้...ได้บุญมาก

นึกถึงบุญได้...ได้บุญมาก

 

            เราอย่าคิดนะว่า...อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก   คนที่จะได้บุญมากคือ...คนที่นึกถึงบุญได้เท่านั้น
เราต้องพึ่งบุญ  พึ่งอย่างอื่นไม่สำเร็จหรอก  ยายจะบอกให้

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010534167289734 Mins