นิพพานเป็นเยี่ยม

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2558

 

 นิพพานเป็นเยี่ยม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๐๔

            นิพพานเป็นเยี่ยม : ดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระองค์ผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้ว แม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิด ในสุคติภูมิก็เกิด เป็นมนุษย์ก็เป็นมาทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพระราชาธรรมดา เป็นพระราชาประเทศราช หรือเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ กระทั่งเป็นมหาเศรษฐีธรรมดา ไล่เรื่อยมาจนถึงยาจก วณิพก ก็เคยเป็นมาหมดแล้ว ท่านก็สรุปชีวิตของท่านว่า ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าพระนิพพาน ควรแสวงหาพระนิพพานอันเป็นเยี่ยม ท่านจึงได้สละทรัพย์ทุกอย่าง ตั้งแต่อวัยวะแม้กระทั่งชีวิต เพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมะภายใน เข้าถึงดวงธรรม เข้าถึงความจริงของชีวิต นี่เราดูท่านเป็นตัวอย่างนะลูกนะ  

          โลก และจักรวาลอยู่ในสายตา : ถ้าทำใจหยุดนิ่ง เห็นดวงใส เราจะได้เห็นแผนผังของชีวิต สิ่งที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดเผยออกมา เมื่อดวงตาของเราปิดสนิทแล้ว หยุดหมดทุกสิ่ง ทั้งการกระทำ ทางกาย คำพูด และความคิด เปลือกตาที่ปิดสนิทนั้นจะทำให้โลกและจักรวาลอยู่ในสายตาของเรา

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014749646186829 Mins