ผลิใบอ่อน

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

 

ผลิใบอ่อน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๐๗

          ผลิใบอ่อน : หลวงพ่อดีใจนะ ถ้าใครใจติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย มันเหมือนต้นไม้ที่กำลังผลิใบอ่อน มียอดอันแย้มแล้ว ไม่ช้าก็จะมีผล สิ่งนี้ก็เหมือนกัน เมื่อใจเราติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ไม่ช้าก็จะมีผล คือ จะเข้าถึงมรรคผลได้ จุดที่มีความสุขที่สุด ใจจะไม่มีความคิดแทรก : ถ้ามีความสุขจริง ๆ และนิ่งแน่น ความคิดจะไม่มี นั่นคือใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นใจที่มีอานุภาพ แต่คนทั่วไปไม่รู้ ความสุขนี่สำคัญ ณ จุดที่มีความสุขที่สุด ใจจะไม่มีความคิดแทรกเข้ามาได้เลย นั่นคือใจที่บริสุทธิ์จนปรากฏเป็นดวง เป็นองค์พระ เป็นแสงสว่าง และเราพึงพอใจ ตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะก้าวต่อไป

          วัดความละเอียด : ลูกมีบุญมากนะ ที่เห็นดวง เห็นองค์พระ ชาวโลกเขาไม่เห็นกันหรอกนะ เดี๋ยววันหลังจะให้นึกถึงบุญเป็นภาพ เหมือนที่เราเห็นดวง เห็นองค์พระ เพื่อจะวัดความละเอียดของใจเรา มันจะต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนิ่งแน่นอย่างเดียว

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028527748584747 Mins