วันคล้ายวันเกิดครบ 131 ปี พระมงคลเทพมุนี

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

วันคล้ายวันเกิดครบ 131 ปี พระมงคลเทพมุนี


1.เราติดคุก
2.ธรรมะของพระพุทธเจ้าดีจริง
3.อย่าท้อ  ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริง


***หลวงปู่ท่าน สรุป  การปฏิบัติธรรมออกผลได้เมื่อใจหยุดนิ่ง


.....คุณยายอาจารย์ปฏิบัติตามหลวงปู่  ซึ่งพวกเราก็สามารถทำได้  ให้แก้ไขตัวเอง  เรื่องทำมาหากินทำแต่พอดี แต่นั่งสมาธิเอาจริงยิ่งกว่าการทำมาหากิน  แม้แต่การมีครอบครัว  เหมือนเด็กเล่นขายข้าวแกง ,เล่นกะโหลกกะลา(พระพุทธองค์ตรัสไว้ ต่อไปข้างหน้า คนจะเอาเรื่องเล่นเป็นเรื่องจริง  เอาเรื่องจริงเป็นเรื่องเล่น) ปรารภรูปภาพหลวงปู่ช่วงอายุ 40 กว่ากับ อายุ70 กว่า มีความใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษ > ทำความดีมากขึ้นๆ จะกลั่นกาย  กลั่นใจให้ ใกล้เคียงพระธรรมกาย  ตามความตั้งใจ ในทุ่มเทปฏิบัติธรรมอำนาจทาน  ศีล  ภาวนากลั่นกายให้อัฐิของท่านเป็นพระธาตุ  กึ่งหินกึ่งรัตนชาติแม้คุณยายทองสุข  (อาจารย์ของคุณยายอาจารย์) ก็ เช่นกัน  เมื่อสลายร่างคุณยาย ทองสุขก็เป็นพระธาตุ

 

.....ธรรมะเป็นของกลาง ลักษณะมหาบุรุษไม่ได้ผูกขาด เมื่อปฏิบัติธรรมมากเข้าๆ รูปร่างของท่านก็ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษ  เช่น มหากัจจายนะ ตั้งใจปฏบัติธรรมจนใกล้เคียงพระพุทธเจ้า  ประชาชนก็มา ต้อนรับ  แต่ก็เก้อไป  ท่านจึงใช้ฤทธิทำร่างกายให้พุงพุ้ย  ประชาชนจะได้ไม่เข้าใจผิด


***สรุป


1.ธรรมะเป็นอกาลิโก-ไม่จำกัดกาล
2.ธรรมะกลั่นกายใจไปตามลำดับๆ
3.ทั้งตู้พระไตรปิฎก  สุดท้ายคือ  ต้องทำใจหยุดใจนิ่ง  จึงจะสำเร็จ

 

สรุปโอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว
(10/10/58)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034045855204264 Mins