ปฏิบัติกันจริงหรือไม่ ? 

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

ปฏิบัติกันจริงหรือไม่ ? 

 

            พระอริยสาวกทั้งหลายนั้น  ฐานะเดิมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนี้เอง  แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดา  ก็เช่นกัน  มิใช่เทวดาอินทร์  พรหมที่ไหน แต่ที่เลื่อนขึ้นสู่ฐานะ เป็นพระอริยะได้   ก็เพราะ..การปฏิบัติเท่านั้น   แนวปฏิบัติอย่างไหนถูก   พระองค์สอนไว้ละเอียดหมดแล้ว   ปัญหาจึงเหลือแต่ว่า...พวกเราจะปฏิบัติกันจริงหรือไม่เท่านั้น?

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 Total Execution Time: 0.0035821517308553 Mins