โต๋ ๆ เต๋ ๆ จิตก็หยาบ

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2558

 

โต๋ ๆ เต๋ ๆ จิตก็หยาบ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๑๙

          โต๋ ๆ เต๋ ๆ จิตก็หยาบ : อยากให้ทุก ๆ รูปมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างคุณยายอาจารย์ฯ ไม่ให้ติดอะไรเลย ให้หลุดหมดจากเครื่องข้องเครื่องกังวลทุกอย่าง จากเครื่องเหนี่ยวรั้งทุกอย่าง ให้เป็นตัวของตัวเองจริง ๆ ติดโน่น ๆ นี่ ๆ โต๋ ๆ เต๋ ๆ จิตก็จะหยาบ ต้องหยุดสนิทจริง ๆ ละเอียด ๆ เข้าไปจริงๆ

             พ่อครัวชั้นดี : วางใจให้นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ ละมุนละไม ให้ได้ต่อเนื่องกันไป ทำอย่างนี้ แค่นี้ เท่านั้น อย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ แล้วใจของเราก็จะถูกปรับปรุง ปรับใจปรุงใจของเราให้ถูกส่วนเอง ใจของเราก็จะค่อย ๆ ละเอียดลงไปเรื่อย ๆ เหมือนพ่อครัวชั้นดีที่มีฝีมือปรุงอาหารให้มีโอชารส เราก็ต้องทำประดุจพ่อครัวชั้นดีอย่างนั้น ปรุงใจของเราด้วยวิธีการดังกล่าว คือ หยุด นิ่ง เฉย ๆ นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ ละมุนละไม อย่างสบาย ๆ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029599185784658 Mins