ความบริสุทธิ์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ความบริสุทธิ์

 

         ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง   ดำรงสติมั่น  ใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย   ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์  ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด  แม้ว่าเราจะปรารถนาเพียงใดก็ตามว่า  ขอให้ข้าพเจ้า...มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ  ก็ได้แต่ขอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้น   ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น  เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ใน  ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.021861565113068 Mins