นิทานธรรมะ เรื่องหญิงงามเมืองที่ชื่ออัมภปาลี

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

นิทานธรรมะ เรื่องหญิงงามเมืองที่ชื่ออัมภปาลี 

 

นิทานธรรมะ เรื่องหญิงงามเมืองที่ชื่ออัมภปาลี

 

นิทานธรรมะสามารถฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยให้เห็นแง่คิดในการใช้ชีวิต
หวังว่าจะช่วยคลายทุกของท่านที่ได้ฟัง และเป็นข้อคิดสติเตือนใจในการใช้ชีวิต
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในการใช้ชีวิต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012093504269918 Mins