นั่งธรรมะให้ปล่อยวางภารกิจทุกอย่าง

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

 

นั่งธรรมะให้ปล่อยวางภารกิจทุกอย่าง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๓

        นั่งธรรมะให้ปล่อยวางภารกิจทุกอย่าง : เวลานั่งธรรมะให้ปล่อยวางให้หมดจากเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องงาน เรื่องหยาบ ๆ ทิ้งให้หมด ให้เราทำใจเบา ๆ สบาย ๆ อย่าไปตั้งใจมาก อย่าให้อะไรมาเหนี่ยวรั้งเราไว้ ทิ้งให้หมดเลยและหมั่นตรึกทั้งวัน ให้ใจคุ้นเคย หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้สม่ำเสมอให้เราเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุด จุดที่สบายที่สุด จุดที่ผ่อนคลายที่สุด ที่คุ้นเคยที่สุดของแต่ละคน ถ้านึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้ ก็ให้นึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ ถ้ายังนึกไม่ได้ ก็ให้ทำใจสบาย ๆ ให้ต่อเนื่อง เราถูกงานหยาบและความประมาทมาดึงใจให้ออกจากความละเอียด ดังนั้นเวลานั่งธรรมะให้ปล่อยวางภารกิจทุกอย่าง  ทำใจเบา ๆ ให้ทำใจอย่างง่าย ๆ ถ้าฟุ้งก็ให้ลืมตาดูภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ พอหายฟุ้งก็หลับตาเบา ๆ แค่ขนตาชนกัน ให้นึกถึงภาพท่าน ถ้านึกได้บางส่วน ก็นึกบางส่วน นึกได้ทั้งหมด ก็นึกทั้งหมด จะนึกเป็นโครง ๆไปก่อนก็ได้ จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไร พอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้ว ภาพท่านจะเริ่มสว่าง เริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อน พอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็สว่างทั้งหมด

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014438966910044 Mins