ไม่มีเวลา ไม่มีในโลก

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

ไม่มีเวลา ไม่มีในโลก

 

           มักจะอ้างกันว่า..ไม่มีเวลา จริง ๆ แล้วไม่มีเวลาไม่มีในโลก ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ๒๔ ชั่วโมง   แต่ใช้เวลาเพื่อให้เกิดกำไรชีวิต  เป็นบุญกุศลไม่เท่ากัน   และมักจะอ้างว่า ไม่ว่าง มีภารกิจโน่นนี่ทำมากมาย.. คำว่า ไม่ว่าง ไม่มีเวลา อย่าเอามาใช้สำหรับปิดโอกาสตัวเอง  ในการแสวงหาความดี บุญกุศล หรือพระรัตนตรัยในตัว

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0032031814257304 Mins