บุญใหญ่ อีกล่ะ !

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2558

บุญใหญ่ อีกล่ะ !

 

ทำบุญกันไหมครับ บุญใหญ่ ครับ บุญใหญ่

   บุญใหญ่ อีกแล้วหรือ ครั้งก่อนโน้น ก็บุญใหญ่ ครั้งที่แล้วก็บุญใหญ่ ครั้งนี้ก็บุญใหญ่ มีครั้งไหนไหมที่บอกว่า บุญไม่ใหญ่ บ้างล่ะ หือ !!!

 

       คำว่า บุญใหญ่ ได้ยินมาตลอด ตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกาย ประมาณเกือบสามสิบปีล่ะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อได้ฟังธรรม คำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว เกิดความศรัทธา ย่อมเข้าใจ เป้าหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ เกิดมา เพื่อสั่งสมบุญ สร้างบารมี ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เท่านั้น

 

        บุญ คือความสุข ความสำเร็จ พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนให้ทำบุญ จึงตรัสไว้ว่า...

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย แปลว่า การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ 

        บุญใหญ่ ก็คือ ความสุข ความสำเร็จ ที่ใหญ่ ใครๆก็ปราถนากันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือเทวดา แม้สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก ยิ่งต้องการความสุข...

        ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา ทางมาของบุญการจะได้บุญ ต้องมีศรัทธา มีเจตตนา มีไทยธรรม มีเนื้อนาบุญ ทำสำเร็จ ความปลื้มปีติใจ คือ ความสุขความสำเร็จแรกที่บังเกิดขึ้น จากการที่ได้ทำบุญ

 

อ้าว...แล้วครั้งไหน ล่ะ บุญใหญ่...

   ตราบที่...ยังมีลมหายใจ บุญทุกบุญ ที่ได้ทำล้วนแล้วแต่ เป็นบุญใหญ่ เสมอ...จริงไหม ? จ๊ะ 

 


29 ตุลาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0011727650960286 Mins