บุญนำผลสมบัติมาให้

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2558

บุญนำผลสมบัติมาให้

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๗๘ :  30 ต.ค. 58 โดย สิงหล

          เมื่อเราบริจาคทาน และตามระลึกนึกถึงบุญ อย่างนี้แล้ว  ภัย อันตราย อย่างหนึ่งอย่างใด ทำอะไรไม่ได้จะประกอบกิจการงานอย่างใด ก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น บุญย่อมนำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว ฯ

 

(กัณฑ์ที่ ๒๘ : ภัตตานุโมทนากถา ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 Total Execution Time: 0.012305835882823 Mins