อย่าเอาแต่ใจ

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2558

 

อย่าเอาแต่ใจ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๓๑

          เราเป็นฐานทัพของพระนิพพาน : ความบริสุทธิ์จะเกิดเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งกาย วาจา ใจ เราจะเข้าใจเลยว่า เราเป็นฐานทัพของพระนิพพานจริง ๆ แล้วเราจะเห็นความสำคัญที่จะใช้เวลาทุกอนุวินาทีอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการที่เราเป็นฐานทัพของพระนิพพาน จะมีการดูแลตัวเองที่แตกต่างจากปัจจุบัน

            อย่าเอาแต่ใจ : ลด ละ เลิก ถ้าเอาแต่ใจตัวเอง จะทำงานเป็นทีมไม่ได้ เมื่อทีมสามัคคี มีจิตเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกัน คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน ทีมก็จะเกิดความสุข จะมีกระแสชนิดหนึ่งที่เกิดความอบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกไม่หวาดระแวงใครเลย เป็นพลังแฝงเงียบ ๆ ซึ่งเรามองไม่เห็น เป็นพลังแห่งความสามัคคีของทีม ที่จะทำให้ศึกษาวิชชาธรรมกายได้ดีมากเลย

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013510799407959 Mins