สิ่งที่เกิดเกี่ยวกับหลวงปู่ มารสะดุ้งทุกครั้ง    

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

สิ่งที่เกิดเกี่ยวกับหลวงปู่ มารสะดุ้งทุกครั้ง    

          อาจารย์ลือพงษ์เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่เกิดเกี่ยวกับหลวงปู่ มารสะดุ้งทุกครั้ง      

สะดุ้งครั้งที่ 1 การเกิดของท่าน มารก็สะดุ้ง เพราะเป็นการบังเกิดของพระผู้ปราบมาร 

สะดุ้งครั้งที่ 2 การเอ่ยปากจะออกบวชของท่าน เพราะ ลป.กำลังจะรู้เส้นทางจะสู้รบกับเค้าแล้ว

สะดุ้งครั้งที่ 3 คือ ตอนได้บวช ห่มผ้าเหลือง

สะดุ้งครั้งที่ 4 เมื่อท่านบรรลุธรรม นั้นหมายถึง ลป.เข้าใกล้มารมากขึ้น

          แต่สะดุ้งหนักตอนตั้งโรงงานทำวิชชาเพราะสู้กันหนัก!

#ปกิณกะธรรมนำกำลังใจ

 Total Execution Time: 0.0013135313987732 Mins