อิฏฐผลรัตโนทก

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558


อิฏฐผลรัตโนทก

             คือ  “น้ำรัตนะอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวง” ภาชนะบรรจุเนื้อพุทธมนต์ที่จำลองมาจากผลไม้สวรรค์ที่เป็นผลบุญของท่านเทพบุตรที่ได้เตรียมผลไม้อันประณีตไปใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้เขามีผลไม้ทิพย์นี้เกิดขึ้นที่ทิพยวิมาณ

 

คุณครูไม่ใหญ่ 28 ต.ค.2558
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทย

 Total Execution Time: 0.0079357306162516 Mins