ทำถูกหลักวิชชา

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๔๖

ทำถูกหลักวิชชา : หลักวิชชาของการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่ ถ้าปฏิบัติให้ถูกหลักวิชชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคน ที่เข้าไม่ถึงเพราะเกียจคร้าน หรือขยันแต่ทำไม่ถูกวิธี ถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันและทั้งวันแล้ว ก็ไม่มีข้ออ้าง ข้อแม้และเงื่อนไข ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นกุศล มีกุศลกรรมอยู่ในใจเสมอ จิตใจผ่องใส สว่างไสว ต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอน

 

 เรียนรู้สู้มะเร็ง : การฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต อย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  เจ็บไข้ได้ป่วย หรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตาม ให้ลงมือนั่งสมาธิ  กำหนดจิตลงไปว่า เราจะหยุดนิ่งให้ได้ พอเราตั้งใจแน่วแน่  ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะหายไป  เปลี่ยนมาเป็นความสุข แม้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยก็จะเลือนหายไป เหมือนผู้ป่วยโรคมะเร็งท่านหนึ่ง คุณหมอบอกว่า จะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่เดือน ให้ร่ำลาหมู่ญาติ เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม คนป่วยฟังแล้วใจเศร้าหมอง ทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ  แต่เมื่อได้ยอดกัลยาณมิตรไปแนะนำ ให้เขาปล่อยวางเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องที่หมอบอก อาการภายนอกของร่างกายจะเป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องของร่างกาย  แต่ภายในใจจะเยือกเย็น  สงบนิ่ง ตั้งมั่น และมีความสุข  ถ้าฝึกใจบ่อย ๆ แม้อาการภายนอกก็ไม่มี และที่สำคัญจะมีสุคติเป็นที่ไป 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010508497556051 Mins