นึกถึง..หลวงปู่วัดปากน้ำ

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2558

นึกถึง..หลวงปู่วัดปากน้ำ

            ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ นึกอย่าง เบาๆ สบายๆ  ให้ใจเราหยุดในหยุด  นิ่งในนิ่ง นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ... ใจเราตั้งมั่นดีแล้ว  ก็น้อมเอาปัจจัยที่จะนำไป หล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ในกลางกาย..อย่างเบาๆ สบายๆ นึกน้อมเอาปัจจัยไทยธรรม นี้ ขอน้อมถวายบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้เคารพกราบไหว้บูชา จะได้เป็นทางมาแห่งบุญ  ปิดอบาย ไปสวรรค์  ในภพปัจจุบัน ให้ลูกๆ เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยบุญหล่อหลวงปู่  ด้วยทองคำ... 

            ขออานิสงส์ อานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้  ให้พวกเรา ตัวของเราเอง มีความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ให้...กาย วาจา ใจ ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่... ให้เราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย อย่างถูกต้องร่องรอย ตรงไปตามความเป็นจริง ทุกประการ อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย   ให้ลูกๆ..อธิษฐานซ้ำๆ ตรงกลางของกลางอย่างเบาๆ สบายๆ...

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0010058005650838 Mins