เข้าไปสู่ภายในอย่างสบาย ๆ

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๙

เข้าไปสู่ภายในอย่างสบาย ๆ : รวมใจของเราหยุดนิ่ง นุ่ม เบาสบายไปในกลางของกลาง นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย ๆ มีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง นิ่งในนิ่งเข้าไป นิ่ง นุ่ม เบาสบาย แตะใจไปเบา ๆ ตรงกลางเข้าไปสู่ภายในอย่างสบาย ๆ ให้มีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง ต้องให้ได้ตามสูตร จะนิ่งแน่นได้อย่างสมบูรณ์ ต้องวางทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่าง นิ่งอย่างเดียว ต้องไม่ติดอะไรเลยจริง ๆ การนิ่งต้องนิ่งไปเรื่อย ๆ จะมีนิ่งกว่านิ่งเข้าไปอีก การเห็นจึงจะชัดเจน แจ่มแจ้ง การนิ่งกับการเห็นจะไปคู่กัน ความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

 

หลับในอู่ทะเลบุญ : ถ้าหลับอยู่ในกลางองค์พระ ในกลางดวงใส ๆ เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา สิริเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ คือ ทรัพย์อยู่ที่ไหนก็จะมาอยู่กับเรา หลับอย่างนี้จึงจะหลับเป็นสุข หลับแล้วไม่ฝันเลย ถ้าฝันก็จะฝันถึงแต่สิ่งที่ดีมีสิริมงคล นอนก็เหมือนกับจะเหาะจะลอยได้

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012210687001546 Mins