ให้โอกาสตัวเอง

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2558

ให้โอกาสตัวเอง

         การปฏิบัติธรรม ทำแทนกันไม่ได้   เราต้องกระตุ้นเตือนตัวเอง ต้องขวนขวาย  ต้องสอนตัวเองได้  ควบคุมตัวเองได้  ดูแลตัวเอง ดูแลศูนย์กลางกาย เราฟังเพื่อนกัลยาณมิตรที่เขาปฏิบัติธรรมได้ผล  เขาก็ทำง่าย ๆ  ลูกทั้งหมดมีบารมีมาขนาดนี้แล้วเหลือเพียงอย่างเดียว  การให้โอกาสตัวเอง ทำให้ถูกหลักวิชชาและให้สม่ำเสมอเท่านั้น  เดี๋ยวก็สมหวัง

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.010870349407196 Mins