หยุดนิ่งเฉยๆ...

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2558

หยุดนิ่งเฉยๆ...

          ธรรมะเป็นของลึกซึ้ง  แต่เข้าถึงง่าย  ด้วยวิธีการทำใจให้ง่ายๆ  ถ้าทำให้ยาก...มันก็ยาก  ถ้าทำง่ายๆ...มันก็ง่าย  วิธีการ คือ ไม่ต้องทำอะไรเลย  แค่หยุดนิ่งตรงกลางองค์พระ  เบาๆ  นิ่งๆ  เฉยๆ  เดี๋ยวก็ดูดวูบไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหยุดนิ่งเฉยๆ...  “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”  นั่นเอง 


 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 Total Execution Time: 0.0011287331581116 Mins