สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรม

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๖๔

 

สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรม : ลูก ๆ ยังแข็งแรงอยู่ ต้องรีบขวนขวายลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ อย่าเอาความแข็งแรงไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศล เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเอาความแข็งแรงไปทำบาป ก็จะมีวิบากตามมาอีก เสียดายความแข็งแรง สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรม คือ ความแข็งแรงและความปลอดกังวล ทั้ง ๒ อย่างเป็นหัวใจสำคัญ ไม่เช่นนั้นพญามารเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรง เพราะจิตเดิมแท้ของเราจะสะอาด แต่พญามารมันเอากิเลสเข้ามาสอด บังคับให้เราไปสร้างกรรมอีก ดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ ต้องตั้งใจนั่งธรรมะและสร้างบุญกันให้เต็มที่นะลูก

 

เข้าถึงธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรม : ใครเบื่อนั่งธรรมะย่อมเป็นคนชอบกลนัก ต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะเข้าถึงธรรม แม้ว่าจะทำทานด้วยภูเขาทองกี่ลูกก็ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าถึงธรรม จะรักษาศีลมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าถึงธรรม ต้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวจึงจะเข้าถึงธรรม ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ พระองค์ทรงนิ่งอย่างเดียว บารมีต่าง ๆ จึงจะได้ช่อง  เรามาถูกทางแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าเบื่อกันนะ แม้มีบารมีมาก ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าถึงธรรม ดังนั้น ถ้าจะเข้าถึงธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะลูก

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015901033083598 Mins