เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๖๘

 

เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว : ยังแข็งแรงกันอยู่ ต้องนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียด ให้ใจอยู่กับธรรมะ รับบุญไปใจก็ต้องปลื้ม ถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน เราต้องทำเพื่อตัวของเราเอง ตรึกธรรมะนอกรอบกันทั้งนั้นเลย ทำควบคู่กันไปอย่างนี้ถูกหลักวิชชา การตรึกนอกรอบสำคัญมาก เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว ทำถูกหลักวิชชาอย่างสบาย ๆ ได้อารมณ์ความสุข : นั่งแล้วมีความสุขและมีความพอใจกับการนั่ง เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด นั่งแล้วได้อารมณ์ความสุขทุกครั้ง อย่างนี้มาถูกทางแล้ว แม้ยังไม่มีภาพอะไรมาให้ดูก็ตาม

 

เหตุที่ใจไม่หยุดนิ่ง : เหตุที่ใจไม่หยุดนิ่งเพราะมีความอยาก อยากได้ อยากมี อยากเป็น เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลิน นันทิราคสหคตา ไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญา ถ้าความอยากประกอบไปด้วยปัญญา คือ อยากพ้นทุกข์ อยากไปนิพพาน ถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะเพลิน ๆ กันไป มีครอบครัวก็เพลิน ๆ มีลูกก็เลี้ยงลูกเพลิน ๆ เล่นการพนันก็เพลิน ๆ เป็นความเพลินที่ครอบงำไปด้วยหายนะ จะทำมาหากินอะไร นอกเหนือจากเลี้ยงชีวิตแล้วก็เพลิน ๆ มีทุนมากก็เป็นนักลงทุน ก็ลงทุนกันเพลิน ๆ จนหมดเวลาของชีวิต ความอยากเหล่านี้แหละ ที่พญามารเขาตรึงให้เราไปติด ในคน สัตว์ สิ่งของ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ต่าง ๆ ทำให้ใจกระเจิงหลุดออกจากศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ทางมรรคผลนิพพาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้ เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ใจกระเจิง หลุดออกจากฐานที่ตั้งดั้งเดิม 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010621507962545 Mins