บุญต้องทำ  กฎแห่งกรรม   ต้องศึกษา

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2558

บุญต้องทำ  กฎแห่งกรรม   ต้องศึกษา

          เรื่องบุญต้องทำไว้ ถ้าตายแล้วสูญก็เจ๊ากันไป   แต่ถ้าเกิดตายแล้วไม่สูญ เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์  Law of Kamma หรือ กฎแห่งการกระทำ ทั้งทางกาย วาจา ใจ  เป็นเรื่องที่เราควรศึกษาอย่างยิ่ง  เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเรา เราคิด เราพูด เราทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้น  ศึกษาเอาไว้ เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง  ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบัน 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.002299702167511 Mins