อัสสาสะ ปัสสาสะ

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2548

 

 

อัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจ ความเบาใจ ความอุ่นใจ

        อัสสาสะ หมายถึงการหายใจคล่อง หายใจโปร่งโล่งสะดวกหรือราบรื่น จึงทำให้เกิดความเบาใจ สบายใจ เชื่อมั่นตนเอง

 

         อัสสาสะ นิยมใช้คู่กับคำว่า ปัสสาสะ ได้รูปเป็น อัสสาสปัสสาสะ และนิยมแปล อัสสาสะว่า ลมหายใจเข้า แปล ปัสสาสะ ว่า ลมหายใจออก อัสสาสปัสสาสะ จึงแปลว่า ลมหายใจเข้าออก หรือใช้ควบกันไปว่า ลมอัสสาสปัสสาสะ ก็มี เช่นใช้ว่า

 

“ อานาปานัสสติ ก็คือการใช้สติกำหนดลมอัสสาสปัสสาสะหรือลมหายในเข้าออก”

 Total Execution Time: 0.0043574174245199 Mins