ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2558

ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

     ผู้หญิงคนเดียวเดินเข้าออกบริษัทต่าง ๆ ต้องก้มหน้าโค้งคำนับหลายร้อยครั้ง เพื่อหาเงินทุน 1,500ล้านเยน มาเปิดโรงเรียนนานาชาติ และให้ทุนเด็กยากจนจากทั่วโลก เธอต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้

 

ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

     ปัจจุบัน เด็ก 15 ประเทศ ที่แตกต่างทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและความคิด ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างยอมรับซึ่งกันและกัน อนาคต พวกเค้าจะกลายเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

     โรงเรียนนานาชาติไอแซค ทุนสร้างโรงเรียน "1,500 ล้านเยน"  สร้างเด็กให้เป็น "ผู้นำ"  ยอมรับความแตกต่าง ของคนหลากหลายเชื้อชาติ อนาคต...พวกเขาจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ Interantional School of Asia,Karuizawa โรงเรียนนานาชาติไอแซค  สมัคร 200 คน รับ 50 คน ระบบการสอนแบบ "ญี่ปุ่น" อาจารย์เรียนรู้...หลักสูตรญี่ปุ่น พูดเป็นภาษาอังกฤษ