หยุดเป็นตัวสำเร็จ

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๔

หยุดเป็นตัวสำเร็จ : ต้องง่าย ง่ายในระดับที่ไม่ต้องทำอะไรเลย จะเป็นไปเองทุกขั้นตอน มีความสุขและความบริสุทธิ์เป็นมาตรฐาน บริสุทธิ์ก็จะสว่าง สว่างก็จะเห็นแจ้งรู้แจ้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหยุดอย่างเดียว พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปเอาไว้แล้ว ผู้รู้ท่านไม่พูดยาว พูดแค่ “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” คำของพระเดชพระคุณหลวงปู่เหมือนเมล็ดโพธิ์เม็ดเล็ก ๆ ที่ครอบคลุมทุกอย่างไว้ ถ้าเราหยุดได้สนิทสมบูรณ์ อย่าว่าแต่ทรัพย์หรืออวัยวะเลย แม้แต่ชีวิตเราก็สละให้ท่านได้ องคุลีมาลได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “สมณะหยุด” ท่านมีบุญ ท่านก็เข้าใจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันทุกคน หยุดนี้สำคัญ ครอบคลุมทั้งหมดเลย

 

ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง : ลูกตั้งใจนั่งธรรมะให้ละเอียด ๆ กันนะลูก รักษาความปลื้มเอาไว้ ให้ปล่อยวาง วื๊ด จึ้ก เข้าไปสู่ภายใน การเกิดของพระผู้ปราบมารไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ใครได้ไปกราบสักการะบูชาท่านได้บุญเยอะมากเลย ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อค้นพบวิชชาธรรมกายให้กลับมามั่นคงจนถึงทุกวันนี้ เราเป็นพระลูกพระหลาน เราก็ต้องเดินตามรอยเท้าท่าน ทั้งภายนอกและภายใน ตั้งใจฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ตามรอยเท้าท่านไป เพื่อจะได้มีที่พึ่งภายในที่แท้จริง

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014641884962718 Mins