เหตุผลที่เรารักวัดพระธรรมกาย

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2559

 

เหตุผลที่เรารักวัดพระธรรมกาย

 

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น
 เราจะฆ่าตัวเราเอง  เพราะความปรารถนา
ลามกทำไม ที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้น
 บางคนคงจะไม่รู้จักคำว่า “ธรรมกาย”

           มีอยู่ที่ไหน หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของ พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

          การที่เขานำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอน เป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขานำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเอง 

          เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร เมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกัน ธรรมจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียม ธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนา"

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
 (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 
จากส่วนหนึ่ง
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
 (ปุ่น ปุณณสิริ) 
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

https://kalyanamitra.org/anuphap/11/pramk.htm


เหตุผลที่เรารักวัดพระธรรมกาย

 

 

 

 Total Execution Time: 0.018363948663076 Mins