อย่าสูญเสียโอกาสในการสร้างบารมี

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2559

 

อย่าสูญเสียโอกาสในการสร้างบารมี

 

“การสูญเสียโอกาสในการสร้างบารมีนั้น 
ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” 

                                 

คำสอนพ่อ

 

 

 Total Execution Time: 0.0011236508687337 Mins