โคตรเพชรโคตรทอง

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

โคตรเพชรโคตรทอง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๒๐

           โคตรเพชรโคตรทอง : ชีวิตของเรามันประหยัดสุด ประโยชน์สูง คือ เรามีข้าวของเครื่องใช้น้อยชิ้น ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอก ใครมันจะมาประหยัดกว่าเรา เราประหยัดกว่าขอทานอีก แต่นั่นมันอนาถา ของเราสมถะ แล้วเราเอาชีวิตที่สมถะตรงนี้ไปทำประโยชน์ได้สูงสุด ถ้าเราทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง มันจะดิ่งเข้าไปทั้งตัว ฝึกกันไป ต้องทำในทุกอิริยาบถ ใจต้องจดจ่ออย่างคุณยายอาจารย์ฯ ทุกวินาทีมีค่ายิ่งกว่า “โคตรเพชรโคตรทอง” แห่งการฝึกใจให้หยุดนิ่งสมบูรณ์

          ความบริสุทธิ์คือสุดยอดของการแสวงหา : มนุษย์ทุกคนทั่วโลกเกิดมาเพื่อหาพระในตัวให้ได้ ดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเกิดมาเพื่อมาหาแก้วจริง ๆ ชีวิตก็มีแค่นี้ ชาวโลกเสียเวลาไปเยอะโดยที่ไม่รู้อะไรเลย ซึ่งเป็นอันตราย ไม่ว่าหญิงหรือชายเกิดมาเพื่อบวชเป็นพระ หญิงก็บวชภายใน ชายก็บวชทั้งข้างนอกและข้างใน ซึ่งเป็นหลักของชีวิต แต่พญามารมันเอาไปตรึงติดกับกะโหลกกะลา ทำให้ไม่รู้อะไรเลย กว่าจะรู้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ความจริงเราเกิดมาเพื่อมาหาพระ มาบวช มาทำจิตให้บริสุทธิ์ จะได้หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามาร บวชพระยังต้องหาพระเลย แม้พระข้างในตัวก็ยังหาพระข้างใน บวชต่อ ๆ ไป คือ บวชเป็นพระแล้วพระเล่า พระองค์ที่ ๒ ยังอยากบวช อยากหาพระองค์ที่ ๓ ท่านยังอยากหาพระในตัว พระองค์ที่ ๓ ก็ยังอยากหาพระในตัว ไปหาองค์ที่ ๔ ท่านก็อยากบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป องค์ที่ ๗ อยากบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ก็ไปหาองค์ที่ ๘ องค์ที่ ๘ อยากบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ก็ไปหาองค์ที่ ๙ แปลว่า ความบริสุทธิ์คือสุดยอดของการแสวงหา บริสุทธิ์ก็จะหลุดพ้นจากการที่เขาบังคับบัญชา ต้องบริสุทธิ์สถานเดียว ขนาดพระภายในตัวยังอยากบริสุทธิ์ ยังหาองค์ต่อ ๆ ไป

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010875344276428 Mins