เป็นพระอริยะได้ เพราะการปฏิบัติ

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2559

 

 

เป็นพระอริยะได้ เพราะการปฏิบัติ

          พระอริยสาวกทั้งหลายนั้น  ฐานะเดิมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนี้เอง  แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็เช่นกัน   มิใช่เทวดาอินทร์ พรหมที่ไหน แต่ที่เลื่อนขึ้นสู่ฐานะเป็นพระอริยะได้  ก็เพราะการปฏิบัติเท่านั้น  แนวปฏิบัติอย่างไหนถูก พระองค์สอนไว้ละเอียดหมดแล้ว  ปัญหาจึงเหลือแต่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกัน  จริงหรือไม่เท่านั้น?

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 

 

 Total Execution Time: 0.014755749702454 Mins