ให้คำตอบ ในหลายคำถาม

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

ให้คำตอบ ในหลายคำถาม

        วัดพระธรรมกายให้คำตอบ ในคำถามหลายๆอย่างที่เคยสงสัยตั้งแต่เด็ก ซึ่งหาคำตอบจากที่ไหนไม่ได้ เช่น
ทำไมวันอาทิตย์ต้องเข้าวัด? 
การไปวัดนอกจากไปกราบพระแล้ว เค้าต้องทำอะไรอีก?
ทำไมคนเราต้องทำบุญ?
บาป บุญ มีจริงหรือไม่?
นรก สวรรค์มีจริงหรือไม่?
หน้าที่ของชาวพุทธคืออะไร?


           และที่นี่สอนให้เข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เรารักพระพุทธศาสนา และสอนให้ทดแทนคุณบิดามารดา ด้วยความดีที่หาที่ไหนไม่ได้

 

พชรัตนันท์ กาญจนัมพะ