เป็นคนใจเย็น

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2559

เป็นคนใจเย็น

               วัดพระธรรมกายทำให้ผมมีความสุขมากทำให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ้น ผมได้ใช้เวลาในชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากขึ้นยิ่งได้มาเป็นอาสาสมัครยิ่งทำให้ผมมีความสุขมาก เพราะผมได้เห็นสาธุชน ได้คอยช่วยเหลือผู้มีบุญมากมาย เท่าที่ผมทำได้ ได้มาเจอเพื่อนๆ ที่มีความคิดเหมือนๆกัน ได้รับบุญใหญ่ๆมากมาย ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายผมก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆ แบบนี้และก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหน ผมรักวัดพระธรรมกายมากๆครับ

 

จิรวัฒน์  กานุสนธิ์

 Total Execution Time: 0.0012253522872925 Mins