เข้าใจความตาย

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2559

เข้าใจความตาย

               เพราะคุณแม่เสียชีวิต ทำให้เข้าใจความตายขึ้นมาจับใจ มองเห็นว่าทุกสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้เลย เกิดความเศร้าค่ะ เมื่อได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ทำให้ค้นพบตัวเอง กลับมาสู้ และยิ้มได้อีกครั้งด้วยใจที่เบิกบานค่ะ

 

พ.อ.หญิงนาถอนงค์ สรรประดิษฐ์

 Total Execution Time: 0.00098826885223389 Mins