พิธีถวายโคมมาฆประทีป

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2559

พิธีถวายโคมมาฆประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หน้ารัตนบัลลังก์  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย

 

 Total Execution Time: 0.013400499025981 Mins