รักในบุญ

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

รักในบุญ

           ผมได้มีโอกาสมาบวชในโครงการบวชพระ 7,000 รูป 7,000 ตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ตั้งใจมาจับผิดวัด แต่พอได้บวชเข้าจริงแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระอาจารย์และหลวงพ่อแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดผมทั้งหมดเลย เข้าใจวัดมากขึ้น เข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น และผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น รักในบุญ รักในการสร้างบารมี รักในการนั่งสมาธิ จนทุกวันนี้ครับผม

 

ยศพัทธ์ ถาดตะคุ