สิ่งที่ดีที่สุด

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

สิ่งที่ดีที่สุด

              ผมเองได้มีโอกาสเข้ามาอบรมเป็นสามเณรธรรมทายาทตอนประมาณปีพ.ศ.2534 ก่อนบวชต้องไปฝึกระเบียบวินัยที่ค่ายทหารก่อนแล้วจึงเข้ามาอบรมถือศีล 8อีก 1 เดือน จึงได้บรรพชา ระหว่างนั้นก็ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งจากพระอาจารย์ หลวงพ่อ และจากการปฏิบัติ ต่อมาเมื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีก็ช่วยงานชมรมพุทธฯ ได้สวดมนต์ทำวัตรเย็น ช่วยงานตักบาตรอยู่เสมอ พอช่วงตกเย็นก็มาเป็นอุบาสกพี่เลี้ยงพระธรรมทายาท เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็พาภรรยาเข้าวัด ทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา พอมีลูกชายก็พาเขาเข้าวัดทำบุญ ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาเท่าที่มีความสามารถและเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้บวชเป็นสามเณรช่วงปิดเทอม  ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่รักที่สุดใช่ไหมครับ ผมเองก็เช่นกัน

 

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059106866518656 Mins