วัดพระธรรมกายใหญ่มาก

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

วัดพระธรรมกายใหญ่มาก

            ความรักในวัดพระธรรมกายของผม ล้วนประสบด้วยตนเองเริ่มจากพระอาจารย์ที่ศูนย์กัลยาณมิตร จ.เลย ได้ก่อตั้งชมรมที่ชื่อว่า D-Loei ทำให้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามารับบุญที่วัดพระธรรมกาย ได้จัดภัตตาหารทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน วัดพระธรรมกายใหญ่มาก แต่ผมคิดว่าดีนะ จะได้รองรับให้คนมารับบุญกันเยอะๆ และพระที่วัดล้วนน่าเลื่อมใสมาก 

 

วีรภัทร จันทะแฝก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00074449777603149 Mins