สิ่งที่ประเสริฐ

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2559

สิ่งที่ประเสริฐ

               ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2546 ผมมาเป็นอาสาสมัคร ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าวัดผมรักวัดพระธรรมกายตั้งแต่แรกพบ เพราะวัดนี้ให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ สอนให้รู้จักการนั่งสมาธิสอนให้รู้จักการรักษาศีล สอนให้รู้จักการทำบุญ และสอนให้รู้จักการฝึกตัว เพื่อเป็นยอดนักสร้างบารมี อย่างยิ่งยวด และสอนให้รักและหวงแหนพระพุทธศาสนา ผมรักวัดมากขึ้นเรื่อยๆรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนออกจากใจ ผมรักวัดพระธรรมกายมากครับ

 

พงศธร อำไพ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089083512624105 Mins