คำถามที่ค้างคาใจ

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

คำถามที่ค้างคาใจ

ทำไมจึงรักวัดพระธรรมกาย ในชีวิตผมมีคำถามอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆครับ
1. เกิดมาทำไม? คำถามนี้ถามตนเองตั้งแต่วัยเด็กเข้าช่วงวัยรุ่นตอนต้นก็ได้รับคำตอบที่หายคาใจ ที่วัดพระธรรมกายครับ
2. ทำไมต้องเกิด? คำถามนี้ก็ได้รับคำตอบที่วัดเช่นกันครับ

 

สุระชัย อริยการุณย์
 

 Total Execution Time: 0.0045250495274862 Mins