มีแต่ความสุข

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2559

มีแต่ความสุข

           คำสอนของหลวงพ่อ ทำให้ได้รู้ความจริงของชีวิต ว่าเราเกิดมาเพื่อแสวงบุญ สร้างความดี อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด และรักษาใจให้ใส สะอาด บริสุทธิ์เสมอ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขในทุกๆวัน และได้ใช้คำสอนของท่าน ฝึกตนเองเสมอๆ อีกทั้งชีวิตของฉัน ทั้งในครอบครัวหรือแม้แต่ที่ทำงาน ล้วนมีความสุขเพราะมีบุญ เป็นเบื้องหลังให้ชีวิตค่ะ

 

จีรภัทร์ ภูมิสวัสดิ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084386984507243 Mins