ออกแบบชีวิต

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2559

ออกแบบชีวิต

           ทำไมต้องไม่รักล่ะคะ ในเมื่อหลวงพ่อสอนเราเสมอว่า ทำแต่สิ่งที่ดี พูดแต่สิ่งที่ดี รักษาใจให้ผ่องใส สอนให้เราออกแบบชีวิตในสังสารวัฏ สอนให้เรารักพระพุทธศาสนา สอนให้เรารักทุกชีวิต สอนให้เราให้อภัยทุกคนที่ไม่เข้าใจวัด สอนให้เราพัฒนานิสัยที่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก และแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้ดี สอนให้เราเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่องานพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตนี้เพื่อรับใช้งานพระพุทธศาสนา รักหลวงพ่อ รักวัดพระธรรมกาย รักทุกคน 

 

สร้อยศจี ศรีสันติสุข

 Total Execution Time: 0.011836282412211 Mins