รักแท้นอกตัวไม่มี

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2559

 

รักแท้นอกตัวไม่มี

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๔๑

      ปรับอินทรีย์ให้ดี : เราต้องชิงช่วงในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังยืดหยุ่น คือ ยืดไปแล้วมันหยุ่นกลับมา เลือดลมยังเดินดี แต่ถ้ายืดไปแล้วมันปึ้กอยู่อย่างนั้น ไม่กลับ มันไม่ไหวนะ อย่าลืมปรับให้พอเหมาะพอดี ให้เวลากับตรงนี้ให้มาก ปรับอินทรีย์ของเราให้ดี ให้มีเวลา exercise

         รักแท้นอกตัวไม่มี : ให้หารักแท้ในตัวดีกว่า เพราะรักแท้นอกตัวไม่มี บุญเท่านั้นที่จะเป็นคู่แท้ เพราะติดตามตัวเราไปตลอดเวลา ส่วนคู่รักก็มักจะพลัดพรากจากกัน ไม่จากเป็นก็จากตายสักวันหนึ่ง

    โอวาทวันเกิด : อายุเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป ปีนี้...ต้องสร้างให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเวลาของชีวิตเหลือน้อยลงทุกที เวลาของกายมนุษย์หยาบ เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้ว กายมนุษย์หยาบเท่านั้นที่จะสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น เราจึงควรใช้กายมนุษย์หยาบ สร้างบารมีให้เต็มที่

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097511609395345 Mins