ทำให้เรารักวัดรักพระพุทธศาสนาได้จริง ๆ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

ทำให้เรารักวัดรักพระพุทธศาสนาได้จริง ๆ

 

ทำให้เรารักวัดรักพระพุทธศาสนาได้จริง ๆ

              ผมเข้าวัดพระธรรมกาย ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของครอบครัว เข้าวัดมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน เมื่อเข้าวัดมาแล้วมีข้อสงสัยมากมายก็ค่อย ๆ สังเกต ค่อย ๆ ตั้งคำถาม ค่อย ๆ หาคำตอบเรื่อยมา จนเกิดความเข้าใจ จนเกิดศรัทธา จนนำมาปฏิบัติ แล้วเกิดผลที่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดหลาย ๆ ปีที่เข้าวัดมา วัดพระธรรมกายจึงเป็นสถานที่ที่ทำให้ เรามีปัญญาแท้จริงแจ่มแจ้งในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทำให้เรารักพระพุทธศาสนาได้จริง ๆ เพราะว่าวัดพระธรรมกายทำใด้แบบนี้ผมถึงรักวัดพระธรรมกายครับ 

 

 

ดร.ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099514722824097 Mins