พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

 

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

          พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้โอวาทว่า " สิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัย ต้องดีที่สุด เลิศที่สุด และประณีตที่สุด เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย " ผมในฐานะที่ทำงานฝ่ายพิธีกรรม ยึดถือมาโดยตลอด ทำให้ซึมซับและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเสมอ ๆ เพราะเหตุนี้เอง ผมจึงรักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดพระธรรมกายสอนให้ผมรักพระศาสนา


 

วรัลพัฐน์ โภคประเสริฐ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081350008646647 Mins