พัฒนาคนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2559

ดร. บุญศักดิ์ ปกป้องเกียรติ ทำไมจึกรักวัดพระธรรมกาย สอนให้ผมเข้าใจพระพุทธศาสนามาก

 

พัฒนาคนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 วัดพระธรรมกายสอนให้ผมเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกร้อยเท่า รู้จักการทำทาน ถือศีล นั่งสมาธิ ทำตัวเป็นคนดี มีศีลธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น วัดพระธรรมกายเป็นองค์กรเดียวที่ทำงานเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกประเทศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นผู้นำที่มีจิตใจประเสริฐ ท่านต้องการให้เกิดสันติภาพแก่ชาวโลก ผมรักและเคารพท่านอย่างสูงสุด และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้งานของท่านสำเร็จ


 

ดร. บุญศักดิ์ ปกป้องเกียรติ
 

 Total Execution Time: 0.0045671820640564 Mins